VTC News

Nghẹt thở trận chung kết Trạng cờ Quý Tỵ

(VTC News)- Vượt qua “Thần ngang Quân bún” Nguyễn Anh Quân, “Kỳ vương đất bắc” Phạm Quốc Hương đã trở thành Trạng cờ Quý Tỵ