Nghệ An hoàn thuế hơn 1.000 tỷ đồng năm 2016

Năm 2016 Cục thuế Nghệ An đã ban hành 333 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), với số tiền đã hoàn hơn 1.000 tỷ đồng, tăng 10% (so với năm 2015).

Cục Thuế tỉnh Nghệ An đã ban hành 333 quyết định hoàn thuế GTGT, với số tiền thuế GTGT đã hoàn là 1.095 tỷ đồng, tăng 10%. Đồng thời, đơn vị đã thực hiện thu nợ qua hoàn thuế GTGT số tiền 37,3 tỷ đồng.

cuc thue nghe an

 

Cục thuế cũng đã tiến hành tổng hợp danh sách hoàn thuế trước, phân loại các trường hợp phải kiểm tra, thanh tra sau hoàn trong vòng 1 năm, qua đó giao nhiệm vụ tổ chức thanh, kiểm tra sau hoàn thuế kịp thời.

Để kiểm soát chặt chẽ công tác hoàn thuế, lãnh đạo Cục Thuế Nghệ An đã yêu cầu các bộ phận liên quan cập nhật, theo dõi tài khoản hoàn thuế GTGT đầy đủ, phối hợp Kho bạc Nhà nước đối chiếu hàng tháng, quý, năm.

Thu Thủy
Chủ đề:
Bình luận

TIN TỨC NÊN ĐỌC