Ném túi rác lên xe đang chạy và cái kết thảm

Người phụ nữ hớt hải chạy theo xe rác để vứt túi rác nhưng kết cục lại ném hụt và ngã sấp mặt xuống đường.

Bình luận