Ném tàn thuốc xuống cống, chàng trai bị nổ tung người

Điều thuốc hút dở sau khi bị vứt xuống cống phát nổ khủng khiếp khiến người đàn ông bị thổi tung, hất ngược về phía sau.

Bình luận