Ném đồ, đuổi du khách nước ngoài xuống đường: Phụ xe bị xử lý thế nào?

Nhân viên hãng xe khách tỏ thái độ thô bạo và đuổi hai nữ du khách Nga xuống xe tại Nha Trang đã bị đuổi việc.

Bình luận