Nam sinh 27,35 điểm không được xét tuyển vào Học viện Quân y: Kết luận cuối cùng

Dù không đủ điều kiện xét tuyển vào Học viện Quân y như mơ ước nhưng thí sinh Nguyễn Viết Kiên ở Mỹ Đức, Hà Nội vẫn còn đủ thời gian để đăng ký vào một trường đại học khác.

Bình luận