VTC News

Năm mới ra chợ, mua vợ đẹp như hoa

(VTC News)- Bộ tộc cổ đại nhất Bắc Phi nổi tiếng với chợ cô dâu văn minh mà độc đáo.