Năm Dậu có nên cúng gà không?

Theo quan niệm dân gian, giao thừa là thời điểm trời đất tối tăm nhất nên người Việt có tập tục dùng gà trống để cúng với mong muốn gọi mặt trời, mang lại ánh sáng đầy đủ cho cả năm.

Bình luận