Tin tức mới nhất về nấm bào ngư vàng
Nghiên cứu thành công quy trình trồng nấm bào ngư vàng hữu cơ

Nghiên cứu thành công quy trình trồng nấm bào ngư vàng hữu cơ

Hai giảng viên trường Đại học Lạc Hồng đã nghiên cứu thành công quy trình trồng nấm bào ngư vàng hữu cơ cho năng suất, chất lượng cao ở nước ta.
Xem tiếp