Năm 2011, tổng số hồ sơ tăng 10.000 bộ so với năm 2010

(VTC News)- Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, tổng số hồ sơ đăng dự thi ĐH, CĐ năm 2011 là 1.964.598 hồ sơ. Như vậy, năm 2001 số lượng hồ sơ đăng ký dự thi ĐH, CĐ nhiều hơn năm 2010 khoảng 10.000 hồ sơ.

  Các Sở GD&ĐT nộp hồ sơ về cho các trường ĐH, CĐ năm 2011
 (Ảnh: Phạm Thịnh) 

Các Sở GD&ĐT nộp hồ sơ về cho các trường ĐH, CĐ năm 2011  (Ảnh: Phạm Thịnh) 


Trong đó số hồ sơ Đại học: 1.471.808 bộ  chiếm 74,90%; Cao đẳng: 492.790 bộ chiếm 25,10%.

Hồ sơ đăng dự thi được chia theo khối thi như sau: Khối A có 1.084.583 chiếm 55,20%; Khối B có 381.503 chiếm 19,40%; Khối C có 125.264 chiếm 6,40%; Khối D có 304.480 chiếm 15,50%; Khối khác có    68.768 chiếm 3,50%.

Kết quả thống kê số hồ sơ đăng dự thi năm 2011 của các khối ngành như sau: Khối ngành Khoa học xã hội: 92.249 hồ sơ chiếm 4,70%; Khối ngành Sư phạm: 118.736 hồ sơ chiếm 6,00%; Khối ngành Nông lâm ngư: 49.493 hồ sơ chiếm 2,50%.  

Đối với các trường tổ chức tuyển sinh, nếu tuyển vượt từ 15% trở lên so với chỉ tiêu đã xác định, bị xử phạt hành chính. Cụ thể: Năm 2009 có 38 trường bị xử phạt; Năm 2010 có 15 trường bị xử phạt.

Cá biệt có một số trường không tuyển đủ chỉ tiêu, chủ yếu các trường ngoài công lập, do trường mới, chưa khẳng định được thương hiệu, ngành nghề chưa đa dạng không thu hút được người học, một số ở những vùng không thuận lợi về nguồn tuyển, khu vực Tây Nguyên và khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.


Phạm Thịnh

    » Thêm 14 trường ĐH phía Bắc công bố tỉ lệ chọi năm 2011
» Tuyển sinh ĐH 2011 phía Nam: TS chuộng ĐH “nhà”
» Xu hướng chọn dự thi vào trường ĐH, CĐ gần nhà

» Thêm 14 trường ĐH phía Bắc công bố tỉ lệ chọi năm 2011 » Tuyển sinh ĐH 2011 phía Nam: TS chuộng ĐH “nhà” » Xu hướng chọn dự thi vào trường ĐH, CĐ gần nhà


Bình luận

TIN TỨC TRONG NGÀY NÊN ĐỌC

Tin tuc trong ngay hom nay

Tin tức trong ngày mới