Muốn hưởng 75% lương hưu từ năm 2018, lao động nữ phải biết điều này

Cách tính tỷ lệ hưởng lương hưu sẽ thay đổi từ ngày 1/1/2018, lao động nữ phải đóng BHXH 30 năm mới được hưởng 75% lương hưu.

Bình luận