Muốn con em ổn định, hàng loạt người sập bẫy chạy việc

Chiêu lừa đảo chạy việc làm tuy không mới nhưng nhiều gia đình vẫn bị lừa bởi nhu cầu tìm việc làm ổn định cho con em mình.

Bình luận