Muốn biết thế nào là bạn tốt, hãy xem clip này

Bạn tốt là người luôn có mặt đúng lúc và nâng đỡ, bảo vệ bạn khỏi bị hãm hại bởi những "thế lực xấu xa".

Bình luận