VTC News

Mừng Ngày Của Cha 17/6 – “Gửi điện hoa, trúng BRAVIA”

(VTC News) - Vào tháng Sáu 1910, lễ “Father’s Day” đầu tiên được cử hành tại Spokane, bang Washington, Hoa Kỳ sau nỗ lực vận động của bà Sonora Smart Dodd.