Mục sở thị cách chống lũ sáng tạo, hiệu quả của dân vùng 'rốn lũ'

Người dân ở những vùng rốn lũ đã tìm ra nhiều cách để phòng tránh, trong đó việc xây nhà có chạn gác, tạo ra một chiếc bè lớn từ những vật liệu sẵn có tại chỗ để cất gác tài sản là một cách làm hiệu quả.

VTC14

Bình luận