Mua vàng cầu may ngày vía Thần Tài, nhiều người lỗ nặng

Giá vàng ngày 6/2 - ngày vía Thần Tài có sự thay đổi đột ngột khiến nhiều người vừa mang thỏi vàng may mắn ra khỏi cửa hàng đã bị lỗ nặng.

Bình luận