Một người Việt uống 42 lít bia mỗi năm, doanh nghiệp đua giành 'mỏ vàng'

Với nhu cầu tiêu thụ bình quân của một người Việt tới 42 lít/năm, bia trở thành thị trường "vàng" cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư, khai thác.

 

Bình luận