Một cán bộ cấp sở bị bảo vệ đánh nhập viện tại hội chợ triển lãm

Một cán bộ của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh bị nhóm bảo vệ đánh đến ngất xỉu ngay tại hội chợ vì mâu thuẫn trong việc thu tiền trông giữ xe.

Bình luận