Mỗi năm, con người dành 30 giờ để khóc, 5 tuần để cãi vã

Các nhà khoa học Anh cho rằng con người đã tiêu tốn 30 tiếng đồng hồ để khóc lóc, 8 tháng để cười và 5 tuần để tranh luận và cãi vã.

Bình luận