Mời chào không được, gái bán dâm quát nạt, đuổi khách

Với khách hỏi mà không đi, gái bán dâm tại quận Cầu Giấy, Hà Nội sẵn sàng quát nạt, đuổi thẳng khách.

Bình luận