Miền Bắc sắp chuyển rét, trời âm u

Tại miền Bắc, dạng thời tiết mưa và âm u có thể quay trở lại từ đầu tuần tới khi có một đợt không khí lạnh rất mạnh tràn về.

Bình luận