Miền Bắc nắng ấm đến cận Tết nguyên đán

Chỉ sau 2 ngày rét miền Bắc sẽ quay lại dạng thời tiết nắng ấm, và tiết trời này sẽ kéo dài từ ngày mai đến cận tết nguyên đán.

Bình luận