Miền Bắc đón rét nàng Bân, đợt rét đậm cuối cùng

Ngày 25/3, đợt không khí lạnh mạnh tràn về khiến thời tiết chuyển rét và đây cũng là ngày nhiêt độ chuyển mức thấp nhất trong đợt gió mùa này.

Bình luận