Mẹ chồng - nàng dâu thời nay: Ai chiều ai?

Thời nay, phụ nữ và đàn ông đã bình đẳng hơn, câu chuyện tế nhị giữa mẹ chồng và nàng dâu cũng theo đó mà thay đổi.

Bình luận