Máy bay chở hàng trăm người lao khỏi đường băng, cháy ngùn ngụt

Chiếc Boeing 737 chở hơn 140 người lao khỏi đường băng và bốc cháy sau khi hạ cánh ở Peru.

Bình luận