Máy bay Casa-212 - 'Mắt thần' ở biển Đông

Từng tham gia tìm kiếm máy bay MH370 (Malaysia) cách bờ biển 230 dặm (hơn 400km), máy bay Casa-212 có thể xuống thấp cách mặt biển 150 m, có thiết bị phát hiện mục tiêu bất kể ngày đêm.

Bình luận