Mật vụ Mỹ cạn tiền vì gia đình ông Trump quá đông

(VTC News) - Cơ quan Mật vụ Mỹ không còn khả năng trả lương cho hàng trăm nhân viên mà họ cần để mở rộng nhiệm vụ bảo vệ gia đình đông người của Tổng thống Trump.

VTC14

Bình luận