Mãn hạn tù, Minh Béo sẽ bị trục xuất về Việt Nam

Minh Béo sẽ mãn hạn tù vào ngày 19/12 tới đây và sẽ bị trục xuất về Việt Nam vào ngày 22/12.

Bình luận