Mầm bệnh nguy hiểm khôn lường từ 'đặc sản' thịt chuột

Từ lâu, thịt chuột được xem là món ăn đặc sản tại các vùng quê Việt Nam; tuy nhiên, món ăn này tồn tại những mầm bệnh nguy hiểm chết người.

Bình luận