Mải nhìn điện thoại, cô gái đi xe máy đâm sầm vào đuôi xe tải

Cô gái đi xe máy không đội mũ bảo hiểm mải nhìn điện thoại, đâm sầm vào đuôi xe tải đỗ bên đường ở Trung Quốc.

Bình luận