Mải dùng điện thoại khi sang đường, bị xe tải cuốn vào gầm

Mải dùng điện thoại khi đi bộ sang đường, cô gái trẻ đã lãnh tai nạn thương tâm.

Bình luận