Mải dán mắt vào iPad, con không nhận ra bố mẹ đã bị người lạ thay thế

Quảng cáo một loại mì ống của Anh đã lột trần thực trạng nghiện đồ công nghệ đáng báo động ở trẻ em.

Bình luận