Mải dán mắt vào điện thoại, cô gái trẻ lĩnh 'trái đắng'

Cô gái trẻ mải dùng điện thoại không để ý đến xung quanh, dù ngã úp mặt vào bể nước, tay vẫn cầm điện thoại không rời.

Bình luận