Bất chấp nguy hiểm, người dân Mù Cang Chải về nhà trong đêm

Sau 2 ngày xảy ra lũ quét, dù nguy hiểm vẫn rình rập và có thể xảy đến bất cứ lúc nào nhưng nhiều người dân Mù Cang Chải, Yên Bái vẫn trở về nhà.

Bình luận