Mặc kệ nhà có người, 'cẩu tặc' ngang nhiên vào giữa phòng bắt chó

Tên "cẩu tặc" ngang nhiên vào giữa nhà khi ấy chỉ có một cháu nhỏ, nhẹ nhàng ôm chú chó của gia chủ rồi chuồn lẹ.

Bình luận