Ma túy tem giấy gây ảo giác mạnh nhất đang hủy hoại giới trẻ ra sao?

Tem giấy hay còn gọi là bùa lưỡi, loại ma túy gây ảo giác mạnh nhất trong các loại ma túy đang xuất hiện ở nước ta và len lỏi, lan rộng trong giới trẻ.

Bình luận