'Ma men' không chịu ký biên bản còn lăng mạ, thách thức cảnh sát giao thông

Đối tượng đi xe máy có nồng độ cồn vượt mức cho phép bị lập biên bản, không những không hợp tác mà còn lăng mạ, chống trả lực lượng CSGT.

Bình luận