Mã độc Wannacry tấn công, cây ATM và trạm xăng tê liệt

Rất nhiều bệnh viện, trường học, trạm xăng, ngân hàng...tại Trung Quốc đã bị mã độc Wannacry tấn công và làm tê liệt hệ thống.

Bình luận