Lý do Minh Béo không thể trắng án để về Việt Nam

(VTC News) - "Khả năng trắng án của Minh Béo là không có hy vọng", ông Thiện Thành (cậu của Minh Béo) cho biết, luật sư của Minh Béo tiếp tục xin dời phiên tòa trước phiên xử (pre trial) sang ngày 28/7.

VTC10 

Phong Linh

Bình luận