Lương tối thiểu vùng tăng 6,5%: Những đối tượng nào bị tác động?

Sau nhiều phiên họp tranh cãi gay gắt, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã chốt mức tăng lương tối thiểu vùng 2018 là 6,5%, nhưng không phải ai cũng vui mừng với thông tin này.

VTC14

Bình luận