Lương không đủ sống, giáo viên mầm non đi chăn lợn

Do lương thấp, cô giáo Dương Thị Vạn ở trường mầm non Xuân Phương, Thái Nguyên phải xoay sở chăn nuôi thêm đàn lợn hơn 60 con, là nguồn thu nhập chính giúp cô an tâm đến trường chăm trẻ.

Bình luận