Lùm xùm trên máy bay, American Airlines nhanh chóng xin lỗi hành khách

Sau khi xuất hiện đoạn video quay nữ hành khách của họ khóc như mưa sau đó nhân viên hãng xích mích với nam hành khách khác trên cùng một chuyến bay, American Airlines nhanh chóng đưa ra lời xin lỗi với toàn bộ hành khách.

Bình luận