Lùi xuống xà lan bất thành, xe tải chở thép gãy gập, chìm nghỉm

Xe tải chở thép đang lùi xuống thì chiếc xà lan đột ngột chuyển động, trôi xa khỏi bờ khiến xe tải gãy gập thân rồi tụt xuống sông chìm nghỉm.

Bình luận