Lùi trên đường đất, ôtô trượt bánh lật nhào xuống đê

Chiếc ôtô lùi trên đường đất hẹp và mấp mô nên bị trượt bánh, lật nhào xuống đê.

Bình luận