Tin tức mới nhất về luật sư phân tích
Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú: Luật sư phân tích khả năng hưởng khoan hồng

Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú: Luật sư phân tích khả năng hưởng khoan hồng 

Theo luật sư, việc Trịnh Xuân Thanh ra đầu thú có thể được xem xét là tình tiết giảm nhẹ hay không còn phụ thuộc vào cách hiểu của thẩm phán về Công văn 81/2002/TANDTC.
Xem tiếp