Lớp mẫu giáo 3-4 tuổi không quá 25 trẻ/lớp

(VTC News)- Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo lần 4 Thông tư liên tịch Hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp giáo dục ở các cơ sở giáo dục mầm non công lập. Theo đó, lớp mẫu giáo của độ tuổi từ 3 đến 4 tuổi có không quá 25 trẻ/lớp.

Ảnh minh họa 

Ảnh minh họa 


Dự thảo quy định, biên chế giáo viên đối với nhóm trẻ: Nhóm trẻ của độ tuổi từ 3 đến 12 tháng tuổi có không quá 4 cháu/cô và không quá 15 trẻ/nhóm; Nhóm trẻ của độ tuổi từ 13 đến 24 tháng tuổi có không quá 10 cháu/cô và không quá 20 cháu/nhóm; Nhóm trẻ của độ tuổi từ 25 đến 36 tháng tuổi có không quá 15 cháu/cô và không quá 25 cháu/nhóm.


Đối với lớp mẫu giáo học một buổi trong ngày: 1,5 giáo viên/lớp; Lớp mẫu giáo của độ tuổi từ 3 đến 4 tuổi có không quá 25 trẻ/lớp; Lớp mẫu giáo của độ tuổi từ 4 đến 5 tuổi có không quá 30 trẻ/lớp; Lớp mẫu giáo của độ tuổi từ 5 đến 6 tuổi có không quá 35 trẻ/lớp.

Đối với lớp mẫu giáo học học 2 buổi/ngày: 2,5 giáo viên/lớp; Lớp mẫu giáo của độ tuổi từ 3 đến 4 tuổi có không quá 25 trẻ/lớp; Lớp mẫu giáo của độ tuổi từ 4 đến 5 tuổi có không quá 30 trẻ/lớp; Lớp mẫu giáo của độ tuổi từ 5 đến 6 tuổi có không quá 35 trẻ/lớp.

Đối với nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tổ chức giáo dục hòa nhập, cứ 05 trẻ khuyết tật được bố trí thêm 01 biên chế giáo viên để tính kinh phí bổ sung vào quỹ lương chi trả cho người trực tiếp làm nhiệm vụ này.

Về xếp hạng nhà trẻ, nhà trẻ hạng I: có từ 6 nhóm trẻ trở lên. Nhà trẻ hạng II: có dưới 6 nhóm trẻ.

Về xếp hạng trường mẫu giáo và trường mầm non: Đối với trường mẫu giáo, trường mầm non ở trung du, đồng bằng, thành phố. Trường hạng I: có từ 9 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo trở lên; Trường hạng II: có dưới 9 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo.

Đối với trường mẫu giáo và trường mầm non ở miền núi, vùng sâu, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: Trường hạng I: có từ 6 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo trở lên; Trường hạng II: có dưới 6 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo.


Phạm Thịnh
Tin tức lũ lụt 2017
Bình luận

TIN TỨC TRONG NGÀY NÊN ĐỌC

Tin tuc trong ngay hom nay

Tin tức trong ngày mới