Loài cá bí ẩn đang chuyển dần lên sống trên cạn

Các chuyên gia cho biết, sự đe dọa của những kẻ ăn thịt là động lực tích cực giúp loài cá này tiến hóa khả năng thích nghi với đời sống trên cạn.

Bình luận