Lộ đề trên mạng xã hội, Đồng Tháp hoãn thi học kỳ

Sau khi đề thi học kì II lớp 11 bị lộ và được phát tán trên mạng xã hội, sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp đã buộc phải hoãn kỳ thi này và đang lên lịch cho kỳ thi lại.

Bình luận