Lo bị giảm lương, nhiều người xin nghỉ hưu trước năm 2018

Cho rằng nghỉ hưu sau năm 2018 sẽ bị giảm lương, nhiều người lao động đang có tâm lý muốn giám định y khoa để đủ điều kiện nghỉ hưu trước năm 2018 nhằm né quy định này.

Bình luận