Lính Mỹ đóng giả Donad Trump trong buổi diễn tập lễ nhậm chức

Mặc dù tới ngày 20/1, Donald Trump mới chính thức tuyên thệ nhậm chức nhưng Thượng sĩ Greg Lowery, thành viên dàn nhạc quân đội Mỹ đã thay ông tuyên thệ thử trong lễ diễn tập nhậm chức được tổ chức vào ngày 15/1 tại Capitol Hill.

Bình luận